Načítavanie...
mc.crafttale.eu
Kliknite pre skopírovanie IP
Načítavanie...
discord.gg/EATnG34X23
Kliknite pre pripojenie
Avatar
Vitaj na CraftTale!
Pre zobrazenie všetkého obsahu sa prihlás alebo zaregistruj!
Internet Explorer: Internet Explorer nie je podporovaný. Inovujte na modernejší prehliadač.
PRAVIDLÁ
Tu nájdeš všetky pravidlá, ktoré by si si mal prečítať ešte pred vstupom na server.
Hraním na serveri automaticky súhlasíš s pravidlami.

1.  Registráciou na webe alebo prístupom na server súhlasíš s nižšie uvedenými pravidlami a zaväzuješ sa ich dodržiavať.

2.  Hráč musí dodržiavať platné zákony Slovenskej republiky.

3.  Je prísne zakázané propagovať nacizmus, rasizmus a iné myšlienky, ktoré sú v rozpore s ľudskými právami. To platí pre všetko na serveri: chat, stavby, predmety a všetko ostatné.

4. Hráč nesmie vlastniť zaostávajúcu oblasť servera (nesprávne postavený alebo zbytočne zložitý redstone, mob farmy atď.). Ak AT považuje oblasť za lagujúcu, člen AT má právo redstone odstrániť alebo obmedziť bez toho, aby materiál vymenil a oznámil to hráčovi.

5. Žiadne spomalovanie servera. ( Afk na mob farmách, premnoženie zvierat...)

6. Úmyselné kazenie hry ostatným hráčom je zakázané. (Zbytočné obťažovanie, spamovanie msg, kradnutie)

7. Je zakázané zneužívať systém nahlasovania.

8. Zakázané je tzv. tpkill, teda zabitie iného hráča do dvoch minút po teleportovaní akýchkoľvek dvoch hráčov. Teleportáciou sa rozumie teleportovanie do miesta bydliska, warp, teleportovanie k iným hráčom, /back a podobne. Jedinou výnimkou sú teleporty špeciálne určené na pvp boj, napríklad warp,pvp a arény. (Ak je zámer tpkill zrejmý, čas môže byť dlhší)

9. Hráč nemá nárok na žiadny majetok servera (budovy, predmety, štatistiky a herné záznamy). Všetky herné údaje sú majetkom servera a hráč nemá právo si tieto údaje od servera nárokovať.

10. Hráč a člen AT majú právo na ochranu svojich osobných údajov. Je prísne zakázané šíriť osobné údaje iných hráčov a členov AT bez ich súhlasu.

11. Vlastník servera má právo trvalo zablokovať prístup a odstrániť herné údaje hráča z hry a ďalších služieb spojených so serverom, ak hráč aktívne a opakovane porušuje pravidlá.

12. Používanie akýchkoľvek nastavení myši, tlačidiel pre dvojité kliknutie alebo programov (autoklikerov), ktoré umožňujú automatické klikanie, je zakázané.

13. Hráč nesmie používať módy, balíčky textúr, hacknuté klienty ( Wurst, Wolfram, Aristois atď.) alebo programy, ktoré mu poskytujú výhodu nad ostatnými hráčmi. ( Výnimky sú minimapa, optifine, shadery. )

14. Je zakázané robiť reklamu na iné herné servery, discord alebo teamspeak.

15. Je zakázané vydávať sa za člena AT alebo používať nick podobný členovi AT, prípadne YouTuberovi, Streamerovi...

16. Je zakázané nabádať ostatných hráčov k porušovaniu pravidiel.

17. V chate je povolené písať len v českom a slovenskom jazyku. Jedinou výnimkou sú anglické výrazy a slang.

18. Je zakázané odpojiť sa od hry počas súboja. Pri odpojení od súboja server nezodpovedá za stratu predmetov a taktiež hráčovi môže byť uložený dočasný ban.

19. Hráč môže mať maximálne 1 účet.

20. Žiadne zneužívanie a skrývanie chýb, ak narazíte na chybu, okamžite ju nahláste členovi AT.

21. Priame alebo nepriame urážky hráčov a členov AT nebudú tolerované.

22. Žiadne žiadosti o OP, fly, GM a iné výhody..

23. Žiadny griefing v okolí cudzích obydlí (lavacast, ničenie terénnych úprav, stavanie múrov atď...).

24. Zákaz budovania nezmyselných stavieb, urážlivých stavieb alebo postáv. ( stĺpy z cobble, atď...)

25. Zákaz klamania členom A-tímu.

26. Snažte sa dodržiavať pravopis. ( Trollovanie môže byť potrestané )

27. Hráč nemá právo poučovať člena A-tímu o správnosti jeho konania, v prípade porušenia pravidiel členom A-tímu kontaktujte vedenie servera ( psycheer@crafttale.eu )

28. Zákaz spamovania, floodovania, písania nevhodných slov, nadávok ( flood = opakovanie znakov alebo skupín znakov ) a nevhodných tém v globálnom chate ( užívanie omamných látok, alkoholu, sexu, atď... ).

29. V chate prosím oslovujte členov A-tímu ich prezývkami, vulgárne výrazy a nadávky sú zakázané.

30. Ak viete o hráčovi, ktorý porušuje pravidlá, je vašou povinnosťou ho nahlásiť! Ak ho nenahlásite, môžete byť potrestaní.

31. Majte na pamäti, že náš server nie je zoznamka, sexuálne narážky a pod. nebudú tolerované...

32. Je zakázané mať nevhodný skin alebo prezývku.

33. Začínanie hádok v chate/trolenie v chate bude potrestané.

34. Žiadne nevhodne pomenované sídla/predmety.

35. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom obchádzať trest udelený hráčovi členom AT. Ak sa zistí obchádzanie banu, dĺžka banu sa zdvojnásobí a ak nie, bude udelený ip ban.

    Je zakázané používať služby VPN alebo proxy na pripojenie k nášmu serveru. IP takýchto služieb je nami blokovaná a pripojenie prostredníctvom týchto služieb sa trestá banom.

36. Žiadne urážanie alebo zosmiešňovanie servera. Ak sa vám to nepáči, nemusíte tu hrať, taktiež je zakázané úmyselné kazenie hry ostatným hráčom.

37. Hráč nemá právo riešiť tresty iných hráčov.

38. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom obchádzať pravidlá servera.

39. Je zakázané organizovať falošné udalosti ( s úmyslom zabíjať hráčov atď...).

40. Každý hráč je zodpovedný za svoj vlastný herný účet.

41. A-Team má právo kedykoľvek vám odoprieť prístup na server, ak má podozrenie, že ste porušili pravidlá.

42. Vedenie servera má právo kedykoľvek zmeniť pravidlá servera.

43. Vedenie servera má plnú právomoc rozhodovať o chode servera.

   SPÄŤ